SLUŽBA, NABÍDKA SEZENÍ

Terapie MAT jsou vhodné pro ty, kdo na sobě chtějí jakkoliv pracovat, zkvalitnit svůj život, uzdravit sebe či určité situace.

Jde o nás, o naši emoční stabilitu, vyrovnanost v životních situacích, naše zdravé sebevědomí. Tak automaticky působíme vyrovnaně a harmonicky na své blízké, na děti, na okolí, a předáváme to nejlepší též k jejich zdravému rozvoji. 

Při samotném sezení si klient cestou do svého nitra dojde sám k tomu, co je pro něj na jeho cestě přijatelné. Dojde k bodu, kdy se bude cítit dobře, spokojený sám se sebou, se svým životem, svým rozvojem osobnosti. Klient pochopí proč, a že není potřeba opakovat staré destruktivní a omezující vzorce chování a myšlení.

Vy sami jste strůjci svého štěstí, tvoříte si vlastní realitu a budoucnost.

Autorka fotografie: Zdeňka Kolibačová
Autorka fotografie: Zdeňka Kolibačová

Láskyplné dny přeji všem

Ariana Marie Tomsová

Certifikat - MAT - Ariana Marie Tomsová