METAFYZICKÁ ANATOMIE - MAT

Metafyzická anatomie se zaměřuje na uvolnění traumatu.

Když sama něco doporučuji nebo pracuji s nějakou technikou, vím, že funguje, že pomáhá, a že tedy pomohla i mně. Nedoporučuji něco, s čím nemám osobní hlubší zkušenost. Když jsem sama vyzkoušela MAT poprvé, mou terapeutkou a poté i lektorkou byla paní Veronika Barkoci. Byla jsem nadšená. Z toho, jak je postup přirozený, jak tělo reaguje, napětí se rozpouští a MAT zkrátka funguje. Navíc tuto techniku považuji též za techniku osobního rozvoje.

„Nemoc je vyjádřením potlačeného traumatu a těla zažívajícího stres.“    Evette Rose

Metaphysical Anatomy book
Autorka fotografie: Zdeňka Kolibačová
Autorka fotografie: Zdeňka Kolibačová

Metafyzická anatomie, jejíž autorkou je paní Evette Rose, má v 1. úrovni nástroje k tomu, aby citlivě uvolňovala traumata z dospělosti a z dětství. Tím se vytvoří podmínky pro uzdravení daného problému. A to na úrovni fyzického i emocionálního těla. Není třeba znovu prožívat bolestivé okolnosti traumatu.

Takové trauma si ani člověk nemusí pamatovat, ale při terapii se dostane k pocitu, který v daném období prožíval, který situace vyvolala.

Traumatem se rozumí přímo situace, kterou člověk prožil, při níž cítil ohrožení, omezení. Například nějaký úraz, šikana, úmrtí blízké osoby, útok, čelení dlouhodobému stresu, svědectví při nehodě.. apod. Některá traumata mohou být ovlivňována již prožitky traumat rodičů, prarodičů… Někdy si takové trauma člověk ani nemusí pamatovat. Při terapii se ale dostane k pocitu, který v daném období prožíval, který situace vyvolala.

Cituji: „Během traumatické situace se tělo snaží ochránit spuštěním série instinktů, jako je například boj, útěk nebo schovávání se. Ty se následně spojí s pocity, například s osamělostí, beznadějí či bezmocí. Lidé kvůli dlouhodobému potlačování pocitů a fyzických reakcí téměř ztratili schopnost trauma uvolnit přirozeně. Tělo si tudíž neuvědomuje, že nebezpečí už pominulo a spuštěné instinkty a emoční stres v těle dál pracují a přetěžují v organismu místa, kde jsou aktivní.“ 

MAT pracuje přímo s důvody, které tělu brání, aby se mohlo začít uzdravovat. Nejde o to, aby se v člověku něco přeprogramovalo. O co tedy jde? Cituji: Po uvolnění traumatu tělo samovolně rozpojí  neuronová spojení, ve kterých probíhaly reakce ovlivněné traumatem a naváže spojení nová a pozitivní. MAT se nesnaží změnit myšlenky a názory, kterých máme nespočetně – uvolní zdroj, ze kterého pochází a změna proběhne jako důsledek tohoto uvolnění.“

Na jakých úrovních MAT pracuje:

Na úrovni EMOČNÍ – uvolňuje emoce a nastolí emoční rovnováhu i stabilitu

Na úrovni FYZICKÉ – instinkty těla, limbický systém, plazí mozek, dědičné zatížení

Na úrovni MENTÁLNÍ – různé strachy, včetně strachu z úspěchu, sabotování sebe sama

Na úrovni DUCHOVNÍ – rozpojení s lidmi, se kterými jsme nějak spojeni, ale nemáme z tohoto spojení dobrý pocit.

***********************************************

Jak vám tyto terapie mohou pomoci? – MAT pomůže vyřešit bloky fyzické i emoční. Podpoří v uzdravení, zbavuje strachu a nedostatku sebevědomí. Je též velkou pomocí při léčbě různých závislostí.  

MAT nenahrazuje péči odborných lékařů či psychoterapeutů.