MÁ CESTA - MÉ TAO

TAO – vesmírná síla, jednota, individuální přirozenost, cesta jako cíl

Čínský znak - Tào nebo Dào (cesta)
Čínský znak - Tào nebo Dào (cesta)
Symbol Jin a jang s osmi hexagramy z I-ťingu

Autor: Modified from File:Pakua with name.svg (Original author: Benoît Stella alias BenduKiwi), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2662641

TAO mi otevřelo další zajímavou cestu. Začalo to knížkou TAO DECHU – NAUČTE SE SPRÁVNĚ DÝCHAT (Dennis Lewis).

Mě osobně TAO okamžitě zaujalo, protože jsem v něm hned cítila propojení s hlasem. S Božským hlasem i svým hlasem, který jsem tehdy potřebovala uzdravit. Později jsem v jednom článku pana Michaela Winna zjistila, že TAO řadí zpěv, hudbu, malířství, sochařství, kaligrafii, divadlo… apod., mezi „krásné“ expresivní umění čchi. Michael Winn je, mimo jiné, zakladatel a prezident Národní Qigong asociace (NQA) a zakladatel a ředitel Healing Tao University. Editoval prvních sedm knih Mistra Mantaka Chia.

TAO dechu
Léčivé TAO

Nejdéle a nejintenzivněji jsem se věnovala TAO meditacím a Taoistickému Čchi-kungu se skvělou lektorkou a zakladatelkou Tao centra v Praze, paní Tatianou Filippovou (též autorka knihy Pět pokladů). Paní Tatiana je certifikovanou instruktorkou mezinárodního systému “Ozdravující Tao” a žákyně Mistra Mantaka Chia. Pochází z Kyrgyzstánu, malého horského státu na hranicích s Čínou. Vystudovala státní technickou univerzitu v Sankt-Peterburgu, obor elektrofyzika.

Teprve při práci s paní Tatianou mi do sebe začaly zapadat zákonitosti, kterým jsem předtím nepřikládala takovou váhu. Najednou jsem vnímala své tělo z více pohledů, uvědomovala jsem si funkci všech orgánů v těle, které jsme v meditaci „probouzely“ a čistily. Zažila jsem tyto praktiky na vlastní kůži
a pracuji s nimi dále. Mohu tedy říct, že pro mě je TAO opravdu zázračné. Myslím, že zvláště pro člověka, který žije v této uspěchané době plné zmatků
a nejistot, je TAO jakýsi záchytný bod, ostrůvek naděje a klidu. Děkuji Bohu, že jsem paní Tatianu mohla na své cestě potkat.

Taoismus je jedním ze základních směrů východní filosofie, jenž vznikl v 5.století př. Kr. Propagátor Taoismu Lao-c‘ formuloval jeho strukturu v knize „Tao te ťingu“ (kniha O Tao a ctnosti), kde nás učí, že člověk se nemá dát omezit věcmi tohoto světa, ale osvobodit se od nich. Učinit v sobě vnitřní klid a osvobodit se od žádostí a vášní. Nechtít nic víc, než to co potřebujeme. Být trvale skromný, pokorný, neuchýlit se od své přirozenosti a nebýt
na nikom závislý.

Tao je vesmírná síla tj. individuální přirozenost.

Tao nezná pojetí nadřazenosti ducha nad hmotou.

V dnešním světě člověk málo využívá instinktu i intuice. Při svém rozhodování se nedovede oprostit od vnějších vlivů. Nebere na vědomí, že pouze jeho vnitřní síla je ustavičným tokem a nepřetržitou proměnou člověka. Každý je strůjcem svého štěstí a má osud ve vlastních rukou, zachová-li
svou přirozenost, jež je jedinou formou a způsobem jeho existence.

Skutečná svoboda je naprosté splynutí s přírodou a užívání věcí s mírou potřebnou ke svému bytí.

Příroda má řád a člověk je její harmonickou součástí. Dává nám uspokojivé odpovědi na vše co je v člověku a okolo něj. Z toho vyplývá, že teprve soulad rozumu, emocí a intuice nám dávají nejlepší rady a poučení.

Za autora nejvýznamnějšího taoistického kánonu Tao-te-ťing je považován Lao-c‘ (žil pravděpodobně v 5.století př.n.l.).

Taoistický chrám
Taoistický chrám
Létající taoistický chrám Xuankongsi
Létající taoistický chrám Xuankongsi