PROČ NÁZEV STRÁNEK V RUNÁCH

Vlastně ani nevím. Tedy, nevěděla jsem… Vzala jsem si papír a tužku a nějak mi to kreslilo samo. Smysl jsem pochopila až po vytvoření nápisu. O to větší práci měl ale Ondra – tvůrce těchto webových stránek, který nápis dával do grafické podoby. Musím ho pochválit, jakou měl trpělivost a poradil si s tím.

Každopádně, když jsem zkoumala, co jsem napsala, aniž bych tušila proč, a co se v nadpisu skrývá za runy, zaujalo mě hned první písmeno. Hned jsem pochopila, proč jsem měla zvolit tento nápis. Vnímám současnou dobu jako velmi transformační. Něco skončí a něco nového začne. A to zřejmě dost radikálně, podle toho, jak já to cítím. Popíši zde tedy runy, které jsem, vlastně zpětně, v nápisu našla. U runy KANO jsem úmyslně převzala popis zde: https://www.bila-magie.eu/texty/runy.html 
Kdo na sobě již duchovně pracuje, ví, proč jsem tak učinila.

Bercana

BERKANA (bříza) – ZNOVUZROZENÍ, RŮST

Runa životního procesu. Vyzývá nás k dokončení a opuštění starého, odstranění překážek (ovšem s pochopením a láskou), a pak s dobrými úmysly tvořit novou cestu.

Inguz

INGUZ (bohyně plodnosti) – FREYA

Příliv energie, podporuje začátky dobré práce. Poukazuje na dosud neprojevenou plodivou energii. Tu ale nalezneme, pokud obrátíme pozornost k sobě. Tato runa naznačuje i klid a odměnu.

Sowilu

SOWILU (energie Slunce) – VITALITA, CELISTVOST

Tato runa dává sílu k načerpání energie a sebepoznávání.  Vnímám to též jako výzvu k práci na sobě, jak popisuji v ostatních odkazech. Pracovat na sobě a dát do souladu tělo, duši a mysl = celistvost.

Kano

KANO, KENA, KAUNAZ (otevření) – OHEŇ, POCHODEŇ

Kano je runa otevření, nového jasného světla, rozptýlení temnoty, která pokrývala jistou část vašeho života. Nyní máte možnost zažít radost z dávání bez očekávání. Kano je runa počátku aktivit, upřímné snahy, čistých úmyslů a koncentrace, které jsou nezbytné
pro přijetí a naplnění vašich životních výzev. Tato runa nabízí ochranu: čím více světla máte, tím jasněji vidíte, co je ve vašem životě zastaralé a povrchní.

Othila

OTHILA (odloučení) – ROZCHOD, DĚDICTVÍ

Je čas na to, opustit staré, nefunkční. Změna, která je nutná. Je to i runa nějakého zisku, ale aby člověk získal něco nového, funkčního, měl by opustit s pochopením to staré, nefunkční. 

Vnímám tedy mnou navržený nápis jako podporu shůry pro nás všechny, cítím z něj láskyplnou energii a pomoc, kterou v této době všichni potřebujeme. Děkuji za ni.

Kdybych přepsala nápis BOŽSKÝ HLAS do runového písma, vypadalo by to asi takto. Což jsem našla a zadala do překladače zde: https://bmeijer.com/fun_stuff/runic_translator/

Run nápis

A jinak mi překlad ukázal tento překladač: https://www.superko.com/preklad-do-runoveho-pisma

Co se týče stáří a původu run, někde jsem četla, že runové písmo je asi tak staré jako hebrejština a psalo se také tak. Zprava doleva. Vzpomínám si, že tak jsem psala i já v předškolním věku. Předpokládám, že je to normální, když jsem levačka. 🙂 Runové písmo se ale také vyvíjelo (jako já), tak jistě z různých zdrojů najdete více podob s nějakými menšími změnami.

Runy renn
Runy zelen avanturin
Runy even jaspis

Jedna z nejpoužívanějších runových sad – Germánský futhark prostý

Codex Runicus

Zajímavosti: Codex Runicus – pergamenový rukopis cca z r. 1300 n.l. 
Jeden z nejstarších a nejlépe zachovaných textů Skandinávského práva.