MÁ CESTA - MÉ JÁ

Pokusím se stručně popsat, co mě přimělo k práci na sobě. Být zpěvačkou totiž nebylo mou touhou. K hudbě a zpěvu mě to ale odmalička přitahovalo. Chtěla jsem vlastně raději hrát na klavír, což moc dobře nešlo vzhledem k podmínkám, ve kterých jsem vyrůstala. I tak jsem rodiče přemluvila, aby mě do Lidové školy umění zavedli, a pamatuji si, když jsem s tatínkem do školy přišla, pan ředitel řekl, že mají volný jako hlavní předmět pouze klasický zpěv a jako obligátní nástroj kytaru. Mrzelo mě sice, že se nebudu učit hrát na klavír, ale potřebovala jsem začít hudbu vnímat jinak, skrze své nitro, a tak jsem do Lidové školy umění nastoupila. Kytara byla pro mě trochu „trápení“, protože jsem levačka a chtěla jsem tak i hrát, což mi nebylo povoleno, že by to paní učitelku pletlo.

Ari - Červenec 05

Co se zpěvu týče, zanedlouho jsem byla schopna s hlasem přirozeně pracovat. To bylo překvapení pro mě samotnou i pro pedagogy. Lidové písně, klasický zpěv a vážná hudba jako taková mi přirostly k srdci. Začala jsem se propojovat sama se sebou a byla pro mě radost objevovat svůj potenciál. Paní učitelka mě doporučila na Státní konzervatoř v Praze (nyní Pražská konzervatoř), když jsem končila základní školu, ale to bohužel nepřipadalo v úvahu. Rodiče z pochopitelných důvodů viděli tehdy mou budoucnost jinde. Chtěli, abych se vyučila nějakému pořádnému řemeslu. Mé snahy rozvíjet jiné koníčky, fotografování a tvoření šperků, byly smeteny ze stolu. Tentokrát ne rodiči, ale bývalým režimem, kdy na tyto učební obory nedosáhl každý. Školy byly pouze státní. Nakonec jsem se tedy vyučila cukrářkou. I v tom jsem si našla zalíbení a moc mě to bavilo. Mnohem raději ovšem tvořím něco „trvanlivějšího“.  🙂

Ariana Marie Tomsová
Ariana Marie Tomsová

Nastaly roky hledání sebe samé, hledání své cesty, abych byla v souladu s plánem své Duše, abych mohla předávat lidem ten nádherný, léčivý a hřejivý pocit, který jsem zažívala při zpívání. Přicházelo bezpočet zkoušek a překážek, padala jsem na dno svých sil, když se u mě v sedmnácti letech objevila epilepsie. Stále jsem musela fyzicky pracovat a nějak v životě fungovat. Časem jsem zjistila, že ta nemoc mi nepatří, že je to jen další zkouška a „učební materiál“ v rámci plánu Duše.

Pomerančovník
Dárek kamarádce
Přírodní dárek

Cestička to byla poněkud klikatá, ale jsem za ni vděčná. Vím už, že tomu tak bylo proto, abych nabyla zkušenosti a vědomosti takto přímo, celým svým tělem, Duší a myslí. Osobní poznání, prožitky a jistota, že „to“ funguje, jsou mi odměnou za tuto cestu. Dostalo se mi i nemalého bonusu: nesmírně mě to vše posílilo a naučilo novým věcem.

Proto nyní cítím, že i já sama mohu někomu pomoci. Mé vibrace se změnily a mění se i dále tím, jak na sobě nepřestávám pracovat. Také můj hlas se stále vyvíjí. Hlas pro mě byl vlastně vždy jakýsi ukazatel mé cesty a duchovního růstu. Nejsem jistě sama, kdo vnímá a poznává charakter člověka z jeho hlasu. Ať už mluví nebo zpívá. Zastávám názor, že kdo může mluvit, může i zpívat. Ale hlavně, jak už jsem vás nabádala, naslouchejte si. Následujte své srdce, svůj hlas. S pokorou a láskou.

Ari - leden
Ari - prosinec
Ari - srpen

A čím jsem to tedy dokázala? Jak se mi povedlo se uzdravit? „Víra má mě uzdravila.“ Nelitovala jsem se, hledala jsem cesty. Věděla jsem podvědomě, že nejsem sama, že mě něco vede, a záleží jen na mém rozhodnutí, zda chci na sobě pracovat nebo se nemoci a nezdarům poddat. V tom vidím obrovskou výhodu, že každý máme na vybranou. A každý má zde na této planetě nějakou úlohu, jen v sobě najít ten potenciál a naučit se vše přijímat s pokorou, pochopením a láskou, bez nezdravého ega. Všichni jsme jeden celek a jde nám o zdraví celé planety, která nás živí a je naším domovem. 

Mé uzdravování začalo myšlenkou od všeho se postupně „očistit“. Začala jsem dechovými cvičeními, úpravou stravy a pozitivním myšlením. A tak jsem si našla cestu k Čchi-kungu, Tchaj-ťi a očistným TAO meditacím. To vše se mi během posledních čtrnácti let automaticky propojovalo s cvičením pěveckým. Díky tomu jsem přišla na to, jak je vhodné pěvecké cvičení začínat, jak naslouchat tělu a kdy je třeba dobré se raději nepokoušet zpívat, ale nejprve jen vědomě dýchat, hýbat se. Teprve ve chvíli, kdy je mysl „prázdná“, můžeme naprosto přirozeně a volně posazovat vokály na proud dechu. Být sami tím tónem.

Mandalky CD

Je opravdu důležité, abychom na sebe ani v tomto nekladli zbytečně vysoké nároky, ale místo toho naslouchali tělu, duši, srdci… Přílišné chtění a lpění je na škodu, stejně tak jakýkoliv tlak. Zažila jsem to a vnímám to tak, že vše, co je správné a pro nás dobré, musí jít z naší podstaty. Přirozeně a volně. Každý jsme originál, každý máme svou cestu a svůj čas k rozvoji své osobnosti. A úžasné je, že nikdy není pozdě. Zde o to více platí, že na věku nezáleží.

Nebojím se výzev, které v životě přicházejí, ani kroků do prázdna. Často jsem si spíše přitížila a brala na sebe i ta břímě, která mi nenáležela. Ale byla to moje volba, někdy karmické záležitosti. Teď už vím, jak je rovnováha důležitá naprosto ve všem a jak si ji ohlídat. Domnívám se, že vesmírné zákony nám „nedovolí“, aby se nám dařilo, pokud budou naše skutky extrémně motivovány snahou se rozdat pro druhé, byť v dobré víře. Důležité je pečovat v první řadě o sebe a svůj rozvoj, věnovat čas sobě samotným a stejně tak si sebe sama vážit. Bohužel, jin a jang je při nadbytku sebeobětování porušen. Nelze se domáhat spravedlnosti a litovat sebe nebo druhé. To nikam nevede, aspoň tedy z mého pohledu a zkušeností. Až když my sami jsme v rovnováze a vnitřním klidu, můžeme teprve plnohodnotně pomáhat druhým.   

Je tedy dobré a užitečné se stále rozvíjet a dávat lásku, péči a pozornost sobě samým, abychom měli z čeho rozdávat a abychom předávali tu láskyplnou boží energii. Můžeme se rozvíjet vzděláváním, tvůrčí činností, prací na sobě… A možností je spousta. Když jsem nemohla zpívat a trápilo mě to, věnovala jsem se pletení, háčkování, vyšívání, výrobě šperků, obrázkům z převážně přírodních materiálů, malování na textil, psaní textů… Obrázky na této stránce jsou moje výroba. Nejsou to žádná umělecká díla, ale aspoň jsem neměla ponuré myšlenky. 🙂

Sala - malování